бөмбөлөг тээрэм туршилтын журмын дүгнэлтийн үр дүнг бондын хуулийг ашиглан энерги тооцож туршилтаар гүйцэтгэнэ