Хөдөлгөөнт бутлах үйлдвэрүүд epo y бутлуурын арын нэгдэл шаардлагатай биш юм