нүүрс олборлосны дараа газрын нөхөн сэргээлт хэрхэн явагддаг вэ