патентжсан уул уурхайн нэхэмжлэлийн үнийг Малайз улсад