Хагарсан чулуун нунтагтай холбоотой мөрдөн байцаалтын тайлан