1 мм-ийн инээмсэглэлбөмбөлөгт зориулсан ган төмөр бөмбөлөг