шаар шаар нунтаглах үйлдвэрийн үйлдвэрлэгчид шаар нунтаглах үйл ажиллагааны өртөг