Ноён Патил Аж үйлдвэрийн чулуун бутлуур Үндэсний бүтээмжийн зөвлөлд