uttranchal үйлдвэрлэлийн бодлогыг тогтоох чулуу бутлуур