turuois caicos арал дээр өндөр хромын бутлах хавтан