Жилийн 2 тонн хуурай зуурмаг үйлдвэрлэх шугамыг гаргах талаар лавлах