намын дэлгэрэнгүй мэдээллийг ашиглан нүүрсний бутлуур