pt индонезийн ашигт малтмалын ампампам нүүрсний олборлолт