morarji gokuldas тээрэм 1 мэдээллийг бүрдүүлж өгдөг