Буулгах портыг тооцоолох арга ба эрүү бутлуурын эмчилгээний хэмжээ