Гүехэн чулуу бутлах үйлдвэрлэлийн шугам тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн багц