алт боловсруулах үйлдвэрийг загварчлах боловсруулах зэрэг болно