өмнөд африкт үйлдвэрлэл уул уурхайн салбарыг мужаар дамжуулан хуваарилдаг