европопперийн хүдэр ба алтны хүдэр алтны нийлүүлэгчдээр алдартай